Social Icons

Το σκάκι στα σχολεία

Οι ωφέλειες του σκακιού για την σωστή ανάπτυξη του χαρακτήρα των παιδιών είναι αναμφισβήτητες και τεκμηριωμένες, βάση επιστημονικών ερευνών.
Μέσα από μια ευχάριστη διαδικασία παιχνιδιού τα παιδιά μαθαίνουν να σέβονται τον αντίπαλό τους, να καλλιεργούν την φαντασία του – βρίσκοντας όμορφα κόλπα, συνδυασμούς και «πιρούνια» - η υπευθυνότητα
– μιας και αν δεν τοποθετήσουμε σωστά τα κομμάτια μας, απλά θα τα χάσουμε – η μαθηματική λογική – εφόσον πρέπει να εφαρμόζουμε κάποιους απλούς κανόνες για να παίζουμε σωστά – και τέλος το σκάκι βοηθάει στην αυτό-βελτίωση, μιας και έπειτα από το τέλος της παρτίδας πρέπει να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας, να κάνουμε μια αντικειμενική κριτική στις κινήσεις μας και να προσπαθήσουμε να μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη.

Συμπερασματικά το σκάκι βοηθάει:

  • Σεβασμό στον αντίπαλο
  • Κοινωνικοποίηση – καλύτερη κοινωνική ένταξη
  • Μαθηματική λογική
  • Αυτό-βελτίωση
  • Απόκτηση υπευθυνότητας
  • Αντικειμενική – σωστή κρίση των καταστάσεων
  • Ανάπτυξη - εκγύμναση της μνήμης
  • Κ.α.

Η Ευρωπαϊκή Σκακιστική Ομοσπονδία (Ε.C.U) έχει προωθήσει στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο γραπτή δήλωση- ψήφισμα για το ” Σκάκι στα σχολεία”. Εάν τελικά περάσει αυτό στην Ε.Ε. και αρχίσει η χρηματοδότηση όλοι οι Δήμοι θα μπορούν να εντάξουν το σκάκι στα δημόσια σχολεία! Θα είναι πραγματικά μια νέα εποχή για το σκάκι στην Ελλάδα.
Για να εγκριθεί το πρόγραμμα θα πρέπει να ψηφίσουν – υπογράψουν περισσότεροι από τους μισούς ευρωβουλευτές. Συνολικά είναι λίγοι περισσότεροι από 700 και έχουν υπογράψει οι 112. Απομένουν άλλες δύο σύνοδοι κορυφής, στα μέσα Ιανουαρίου και Μαρτίου για να λήξει η ψηφοφορία. Ας ελπίσουμε ότι ακόμη και οι πιο δύσπιστοι θα κατανοήσουν τις ωφέλειες του σκακιού και τελικά θα περάσει το πρόγραμμα.
Τώρα αν έχετε φίλο κάποιον Ευρωβουλευτή ε πάρτε τον και κανένα τηλεφωνάκι για χρόνια πολλά και καλή χρόνια, ενώ παράλληλα παρακινήστε τον να ψηφήσει «δαγκωτό» υπέρ του σκακιού! :-)

Ο Θεόδωρο Τσορμπατζόγλου είναι μέλος της E.C.U. και γνωρίζει από πρώτο χέρι τα σκακιστικά δρώμενα. Έστειλε το κάτωθι κείμενο σε όλους τους Σκακιστικούς Συλλόγους:

Αγαπητοί  φίλες και φίλοι,
Η Ευρωπαϊκή Σκακιστική Ομοσπονδία (Ε.C.U) έχει προωθήσει στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο γραπτή δήλωση- ψήφισμα για το ” Σκάκι στα σχολεία”  με τους παρακάτω  στόχους:
1. Tην έκδοση κοινοτικής οδηγίας – σύστασης προς τα Εθνικά Υπουργεία Παιδείας για ένταξη του σκακιού στα σχολεία.
2. Την δημιουργία και τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (από το 2012) προγράμματος  “Σκάκι στα σχολεία”. (Εάν κάτι τέτοιο εγκριθεί, τότε σκακιστικοί φορείς, εκπαιδευτικοί φορείς, Δήμοι κλπ.  θα μπορούν να υποβάλλουν διακρατικές προτάσεις που θα συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε.)
3.  Την αναγνώριση του σκακιού  ως εργαλείου ανάπτυξης και διαπαιδαγώγησης των παιδιών
Για την έγκριση και προώθηση του ψηφίσματος απαιτούνται οι υπογραφές από το 50% + 1 των ευρωβουλευτών δηλαδή 369 υπογραφές επί συνόλου 736 Ευρωβουλευτών. Έργο που δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο μιας και οι Ευρωβουλευτές έχουν να αποφασίσουν ανάμεσα σε πολλά ψηφίσματα ποια θα υποστηρίξουν και θα υπογράψουν. Η προσπάθεια εστιάζεται κυρίως στις μικρότερες χώρες καθώς οι ευρωβουλευτές που προέρχονται από τις μεγάλες πληθυσμιακά χώρες δεν υποστηρίζουν μαζικά τέτοιες πρωτοβουλίες.
Μέχρι σήμερα τη δήλωση έχουν υπογράψει  112 Ευρωβουλευτές ανάμεσα τους  3  Έλληνες Ευρωβουλευτές.  Οι υπογραφές συλλέγονται  μόνο κατά τις 4ήμερες, ανά μήνα, συνόδους του Ευρωκοινοβουλίου. Οι  πρώτες υπογραφές συλλέγησαν στη σύνοδο του Δεκεμβρίου και απομένουν οι σύνοδοι του Ιανουαρίου (16-19.1) του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου. Τον Φεβρουάριο ή το Μάρτιο θα διοργανωθεί και ένα μεγάλο επικοινωνιακό σκακιστικό γεγονός στις Βρυξέλλες για την τελική προώθηση του ψηφίσματος. Καταληκτική ημερομηνία για τη συλλογή των υπογραφών είναι 15η Μαρτίου 2012.
Η βοήθεια για μια τέτοια προσπάθεια που καταβάλλει το σκάκι σε Ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να έρθει από τον οποιοδήποτε από εμάς μπορεί να συμβάλλει σε αυτήν την προσπάθεια της συλλογής υπογραφών.
Κάθε αρωγή είναι  πολύτιμη και για  το συντονισμό των ενεργειών μπορείτε να επικοινωνήσετε είτε με την Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία είτε μαζί μου για περισσότερες πληροφορίες.
Επισυνάπτεται η γραπτή δήλωση στα Ελληνικά  όπως κατατέθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Με εκτίμηση,
Θεόδωρος Τσορμπατζόγλου
Μέλος Προεδρείου Ευρωπαϊκής Σκακιστικής Ομοσπονδίας (E.C.U.),
Γραπτή δήλωση σχετικά με την καθιέρωση του προγράμματος «Σκάκι στο σχολείο» στα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
-   έχοντας υπόψη το άρθρο 6 και το άρθρο 165 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
-   έχοντας υπόψη το άρθρο 123 του Κανονισμού του,
A.       λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο αθλητισμός αποτελεί έναν από τους τομείς για τον οποίο «η Ένωση έχει αρμοδιότητα να αναλαμβάνει δράσεις για να υποστηρίζει, να συντονίζει ή να συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών».
B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σκάκι είναι ένα άθλημα προσιτό σε παιδιά κάθε κοινωνικής ομάδας, θα μπορούσε συνεπώς να συμβάλει στην κοινωνική συνοχή και στην επίτευξη στόχων πολιτικής, όπως η κοινωνική ενσωμάτωση,  η καταπολέμηση των διακρίσεων, η μείωση της εγκληματικότητας, ακόμη και  η μάχη με διάφορες εξαρτήσεις·
Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ανεξάρτητα από την ηλικία του παιδιού, το σκάκι μπορεί να βελτιώσει τη συγκέντρωση, την υπομονή και την επιμονή του, και να συμβάλει στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της διαίσθησης, της μνήμης και των δεξιοτήτων ανάλυσης και λήψης αποφάσεων· επίσης το σκάκι διδάσκει την αποφασιστικότητα, τη θετική στάση και την άμιλλα·
1. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την καθιέρωση του προγράμματος «Σκάκι στο σχολείο» στα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών μελών της ΕΕ·
2. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει την απαραίτητη προσοχή στο πρόγραμμα «Σκάκι στο σχολείο» και να διασφαλίσει την επαρκή χρηματοδότησή του από το 2012 και μετά·
3. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τα αποτελέσματα των μελετών όσον αφορά την επίδραση του προγράμματος στην ανάπτυξη των παιδιών·
4. Αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα δήλωση, μαζί με τα ονόματα των υπογραφόντων, στην Επιτροπή και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.
Μπορείτε να δείτε το κείμενο αυτό και από ένα άλλο σκακιστικό μπλοκ πατώντας εδώ.