Social Icons

ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ 2013 (ΜΕΧΡΙ 18 ΕΤΩΝ)

ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/1/1995. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΧΟΥΝ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ. 2 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΕΛΙΚΟ. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.
1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ

Η ΤΕΣΣΔΕ σε συνέχεια της προκήρυξης της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας,
προκηρύσσει το Ατομικό Πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων Δ. Ελλάδας για σκακιστές και
σκακίστριες μέχρι 18 ετών που έχουν γεννηθεί από την 1/1/1995 και μετά.

2. ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ – ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ – ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Τους αγώνες συν-διοργανώνουν ο Δήμος Χανίων, η Σκακιστική Ακαδημία Χανίων και η ΕΣΟ,
υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων του Κέντρου
Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (Μεγάλο Αρσενάλι ) στο Ενετικό Λιμάνι της παλιάς πόλης των
Χανίων. http://www.chania.gr/city/monuments/kam.html

3. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΔΙΑΚΡΙΝΟΜΕΝΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ

Ο αθλητικός νόμος 3708/08.10.2008 (ΦΕΚ 210/ΤΕΥΧΟΣ Α’/8.10.2008) προβλέπει στο
άρθρο 18 παράγραφος 8 παροχές σε διακρινόμενους αθλητές. Ειδικότερα, στην παρ.
8 υποπεριπτώσεις 10) α,β,γ προβλέπονται παροχές για τους 3 πρώτους νικητές των
Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων Εφήβων – Νεανίδων μέχρι
των 18 ετών .

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

Τα πρωταθλήματα θα διεξαχθούν σε δύο φάσεις:

Α. Περιφερειακά Πρωταθλήματα Ενώσεων – Τοπικών Επιτροπών.

Β. Τελικοί Αγώνες.

Την ευθύνη διοργάνωσης των περιφερειακών πρωταθλημάτων έχουν οι Ενώσεις και οι
Τοπικές Επιτροπές. Τα περιφερειακά πρωταθλήματα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τις
20 Δεκεμβρίου 2012. Οι Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές είναι επίσης υπεύθυνες για την
εξασφάλιση των οικονομικών πόρων καθώς και για το καθορισμό όλων των λεπτομερειών
(σύστημα, πρόγραμμα αγώνων, προθεσμίες δηλώσεων συμμετοχής, ορισμός διαιτητών
κλπ.) των περιφερειακών πρωταθλημάτων. Οι αντίστοιχες προκηρύξεις θα πρέπει να
αποστέλλονται στην ΕΣΟ πριν την έναρξη των περιφερειακών πρωταθλημάτων.
Οι σκακιστές και σκακίστριες συμμετέχουν υποχρεωτικά στο πρωτάθλημα της Ένωσης
ή της Τοπικής Επιτροπής στην οποία ανήκει το σωματείο τους. Ειδικά για τις παρακάτω
περιπτώσεις ισχύουν τα εξής (απόφαση ΔΣ ΕΣΟ 21.10.2006):

Σκακιστές και σκακίστριες που έχουν μεταγραφεί με «υποσχετική» θα αγωνίζονται
υποχρεωτικά στα προκριματικά των Ενώσεων-ΤΕ που ανήκει το σωματείο από το οποίο
προέρχονται και στο οποίο θα επιστρέψουν με τη λήξη της υποσχετικής.

Σκακιστές και σκακίστριες που μεταγράφηκαν με «ελεύθερη» μεταγραφή θα αγωνίζονται
υποχρεωτικά στα προκριματικά της Ένωσης-ΤΕ που ανήκει το νέο τους σωματείο.

Εξαίρεση στα παραπάνω αποτελεί η περίπτωση αθλητών που μετακομίζουν μόνιμα σε άλλη
περιοχή ενώ συνεχίζουν να αγωνίζονται στο παλιό τους σωματείο. Σε αυτή την περίπτωση
μπορούν μετά από έγγραφο αίτημά τους να αγωνισθούν στα προκριματικά της Ένωσης-ΤΕ
που κατοικούν.

Διευκρινίζεται ότι αθλητής που αγωνίστηκε στα προκριματικά πρωταθλήματα μίας Ένωσης/
Τοπ. Επιτροπής δεν μπορεί να αγωνιστεί στα προκριματικά του ίδιου πρωταθλήματος
κάποιας άλλης περιοχής. Επίσης αθλητής που μεταγράφηκε σε Ένωση/Τ.Επιτροπή που έχει
ήδη διεξαγάγει τα προκριματικά της μπορεί να αγωνιστεί στα προκριματικά πρωταθλήματα
της Ένωσης/Τ.Επιτροπής που ανήκει το παλιό του σωματείο.

Για τη συμμετοχή απαιτείται έγκυρο Δελτίο Αθλητικής Ταυτότητας και Υγείας της ΕΣΟ.

5. ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ

Οι θέσεις πρόκρισης για την περιοχή είναι:

Τ.Ε. ΣΚΑΚ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ : 2

Κάθε ένωση ή Τοπική Επιτροπή μπορεί να επιμερίσει τις θέσεις πρόκρισης, ΜΕΤΑΞΎ
ΑΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ, σύμφωνα με τις αγωνιστικές της ανάγκες.

6. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι Ενώσεις & Τοπικές Επιτροπές πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να δηλώσουν τη συμμετοχή όλων
των σκακιστών και σκακιστριών της περιοχής τους μέχρι και την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου
2012 στη Γραμματεία της ΕΣΟ (info@chessfed.gr, ΦΑΞ 210 9221620) με παράλληλη
κοινοποίηση στον συν-διοργανωτή, Σκακιστική Ακαδημία Χανίων ( info@chaniachess.gr )
Στο έντυπο δήλωσης συμμετοχής θα πρέπει να συμπεριληφθούν, α) οι σκακιστές και
σκακίστριες που προκρίθηκαν από τα πρωταθλήματα των περιοχών τους, β) οι σκακιστές
και σκακίστριες που δικαιούνται απευθείας συμμετοχή στους τελικούς αγώνες και γ)
όσοι άλλοι επιθυμούν να συμμετάσχουν και γίνουν δεκτοί, με την υποχρέωση –μόνον
για τους τελευταίους- να καταβάλουν στο λογαριασμό των συν-διοργανωτών: Εθνική
Τράπεζα 4801104940000049429601682, παράβολο 30 Ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει
να στείλουν στους συν-διοργανωτές με κοινοποίηση στην ΕΣΟ αντίγραφο της σχετικής
κατάθεσης απ΄ όπου θα προκύπτουν τα ονόματα των αγωνιζομένων.

Οι Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές μαζί με τη δήλωση συμμετοχής των παραπάνω αθλητών
υποχρεούνται να στείλουν μέχρι τις 21-12-2012 τα αποτελέσματα των περιφερειακών
προκριματικών πρωταθλημάτων της περιοχής τους.. Η μη έγκαιρη αποστολή των
αποτελεσμάτων καθιστά άκυρη τη δήλωση συμμετοχής των αθλητών.

7. ΔΙΑΜΟΝΗ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΩΝ

Οι συμμετέχοντες είναι υπεύθυνοι για τη διαμονή, διατροφή και μετακίνησή τους.
Η συνδιοργανώτρια, Σκακιστική Ακαδημία Χανίων, προσφέρει κάλυψη της διαμονής
(με πλήρη διατροφή για 7 διανυκτερεύσεις) στους 3 πρώτους-τες (μετά την άρση τυχών
ισοβαθμιών) της τελικής κατάταξης του κάθε πρωταθλήματος, με την προϋπόθεση ότι
κατοικούν μόνιμα εκτός των ορίων του νομού Χανίων.

Η προαναφερόμενη κάλυψη ισχύει μόνο για όσους έχουν επιλέξει να μείνουν σε κάποιο

από τα προτεινόμενα ξενοδοχεία των συν-διοργανωτών. Σε αντίθετη περίπτωση η ΣΑ
Χανίων θα καταβάλει ποσό 200 € ανά άτομο για μερική κάλυψη εξόδων συμμετοχής στους
προαναφερόμενους σκακιστές-στριες.

Η ΣΑ Χανίων έχει εξασφαλίσει προνομιακή έκπτωση 40% με την ΑΝΕΚ LINES σε αθλητές
και συνοδούς αρκεί να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 28/12/2012.

Για αναλυτικές λεπτομέρειες για τα προσφερόμενα ξενοδοχεία, τις τιμές και τη διαδικασία
κρατήσεων και για τα εισιτήρια της ΑΝΕΚ, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν
με τη συνδιοργανώτρια Σ.Α.Χ. (κα Βέτα Βοζινάκη, τηλ. 6977545304 και Χρυσούλα Ναούμ,
τηλ. 6977723444, απογευματινές ώρες).

8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ/ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

3-6 Κυκλικό σύστημα (πουλ)
> 7 Ελβετικό 5 γύρων

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα γενική οδηγία της ΚΕΔ (αρ. 03/2009), ο
αρχικός κατάλογος κατάταξης των συμμετεχόντων για τις ανάγκες της κλήρωσης, γίνεται με
πρώτο κριτήριο το διεθνές ΕΛΟ – τίτλο και με δεύτερο κριτήριο το Εθνικό ΕΛΟ – τίτλο και
στην συνέχεια αλφαβητικά με λατινικούς χαρακτήρες.

9. ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ

Οι αγώνες θα διεξαχθούν με ηλεκτρονικά χρονόμετρα και χρόνο σκέψης, για κάθε παίκτη,
90 λεπτά για τις πρώτες 40 κινήσεις .Επιπλέον, από την πρώτη κίνηση και για κάθε κίνηση
που ολοκληρώνει ο παίκτης, παίρνει ακόμη μισό λεπτό (30”) χρόνου σκέψης.
Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας.
Σκακιστής – σκακίστρια, που δεν έχει προσέλθει για να αγωνιστεί μετά την πάροδο 1 ώρας
από την έναρξη των αγώνων, μηδενίζεται. (άρθρο 6.6 FIDE Laws of Chess).

10. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ – ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

Διευθυντής Αγώνων ορίζεται ο κ. Γιάννης Δερέκας. Διαιτητής ο Κωνσταντίνος Πανακούλιας.

11. ΑΡΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ

Σε περίπτωση ισοβαθμίας ακολουθούνται κριτήρια που προβλέπονται από τον Κανονισμό
Αγώνων. Συγκεκριμένα, όλες οι θέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια
άρσης ισοβαθμίας:

Για ελβετικό σύστημα
α) Αποτέλεσμα του τουρνουά των ισοβάθμων (εάν έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους).
β) Το κριτήριο Μπούχολτζ (βαθμοί αντιπάλων )
γ) Το κριτήριο Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα).
δ) Άθροισμα προοδευτικής βαθμολογίας (και τα κριτήρια άρσης της).

Για κυκλικό σύστημα (round robin)
α) Το σύστημα Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα).
β) Αριθμός νικών (προηγείται ο σκακιστής-τρια με τις περισσότερες νίκες).
γ) Κατάταξη βαθμών του τουρνουά μεταξύ των ισοβάθμων.

Αν μετά την εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων, διατηρείται η ισοβαθμία ανάμεσα σε 2
συμμετέχοντες, σε κάποια από τις 3 πρώτες θέσεις, τότε θα γίνει διπλός αγώνας μπαράζ
μεταξύ των ισοβάθμων (τα χρώματα του 1ου αγώνα καθορίζονται με κλήρωση), με χρόνο
σκέψης 5 λεπτά και επαύξηση 3 δευτερολέπτων ανά κίνηση για κάθε σκακιστή.

Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος θα διεξαχθεί αγώνας «ξαφνικού θανάτου», κατά
τα πρότυπα των κανονισμών που ισχύουν για το παγκόσμιο κύπελλο της FIDE, με χρόνο
σκέψης 5 λεπτά για τα λευκά και 4 λεπτά για τα μαύρα. Μετά την 60η κίνηση υπάρχει
επαύξηση 3 δευτερόλεπτα ανά κίνηση για κάθε σκακιστή. Ο καθορισμός του χρώματος
(λευκά ή μαύρα) γίνεται με κλήρωση (ο νικητής της κλήρωσης επιλέγει χρώμα). Αν και
αυτός ο αγώνας λήξει ισόπαλος, για την άρση της ισοβαθμίας νικητής ανακηρύσσεται ο
σκακιστής-στρια που αγωνίστηκε με τα μαύρα. Αν μετά την εφαρμογή των κριτηρίων α,β
και γ προκύψει ισοβαθμία σε οποιαδήποτε άλλη θέση εκτός των 3 πρώτων, οι αθλητές
ανακηρύσσονται ισόβαθμοι.

12. ΑΝΑΒΟΛΕΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 1.25 του Κανονισμού Αγώνων, δεν επιτρέπεται,
καταρχήν, η αναβολή αγώνων ή η συνέχεια μιας παρτίδας που διακόπηκε. Το αρχικό
πρόγραμμα των αγώνων πρέπει να τηρείται. Εξαιρέσεις μπορεί να γίνουν σε ειδικές
περιπτώσεις, ύστερα από έγκαιρη αίτηση του ενδιαφερόμενου και αιτιολογημένη απόφαση
του διευθυντή αγώνων. Οι ειδικές περιπτώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν ασθένεια
οπωσδήποτε διαπιστωμένη από διαπιστευμένο γιατρό των αγώνων, αντικειμενική
αδυναμία μετάβασης στο χώρο διεξαγωγής κ.α.

13. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Υποβάλλονται έως και 30 λεπτά μετά τη λήξη του γύρου. Αν το πρόγραμμα προβλέπει
δύο αγωνιστικές την ίδια μέρα τότε ή ένσταση ασκείται μέσα σε 15 λεπτά από τη λήξη της
υπόψη παρτίδας. Υπεύθυνη για την εκδίκαση της ένστασης είναι η Επιτροπή Ενστάσεων
των αγώνων που θα ορίσει η ΤΕΣΣΔΕ

Το παράβολο ορίζεται στα 90 € και μπορεί να κατατεθεί στο διευθυντή ή στον επικεφαλής
διαιτητή των αγώνων.

14. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΕΣΣΔΕ

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 14 και 15 Δεκεμβρίου, στις εγκαταστάσεις του Σκακιστικού Ομίλου Θεσπρωτίας (Σ.Ο.Θ.) σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί με συμπληρωματική προκήρυξη.
Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 13-12-2013.

Κατά τα λοιπά (άρση ισοβαθμίας, ενστάσεις, σύστημα αγώνων, ενστάσεις), ισχύει η
προκήρυξη της ΕΣΟ. Χρόνος σκέψης 90’ + 30’’ για κάθε κίνηση

15. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Τρίτη 01 Ιανουαρίου 2013 Άφιξη συμμετεχόντων
Τετάρτη 02 Ιανουαρίου 2013 Κληρώσεις 14:30
Τετάρτη 02 Ιανουαρίου 2013 Τελετή Έναρξης 16:00
Τετάρτη 02 Ιανουαρίου 2013 1ος Γύρος 16:30

Πέμπτη 03 Ιανουαρίου 2013 2ος Γύρος 09:30
Πέμπτη 03 Ιανουαρίου 2013 3ος Γύρος 16:30
Παρασκευή 04 Ιανουαρίου 2013 4ος Γύρος 16:30
Σάββατο 05 Ιανουαρίου 2013 5ος Γύρος 09:30
Σάββατο 05 Ιανουαρίου 2013 6ος Γύρος 16:30
Κυριακή 06 Ιανουαρίου 2013 7ος Γύρος 16:30
Δευτέρα 07 Ιανουαρίου 2013 8ος Γύρος 16:30
Τρίτη 08 Ιανουαρίου 2013 9ος Γύρος 09:30
Τρίτη 08 Ιανουαρίου 2013 Τελετή Λήξης – Αναχώρηση συμμετεχόντων 15:30

15. ΓΕΝΙΚΑ

Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από αυτή την Προκήρυξη ή από τους κανονισμούς
της FIDE και της ΕΣΟ, αρμόδια είναι η διεύθυνση των αγώνων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: