Social Icons

ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΤΕΣΣΔΕ 2011


Σχετικό: Προκήρυξη 29ου Πανελλήνιου Ομαδικού Κυπέλλου της ΕΣΟ (Αριθ. Πρωτ. 88309/10-12-2010)
1.      Η ΤΕΣΣΔΕ και η ΣΕ ΝΙΚΟΠΟΛΗ Πρέβεζας προκηρύσσουν το Ομαδικό Κύπελλο της ΤΕΣΣΔΕ για το 2011.
2.      Ως τόπος διεξαγωγής ορίζεται το Preveza City Hotel στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 61.
3.      Ως χρόνος διεξαγωγής ορίζεται το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Μαΐου 2011.


4.      Το πρόγραμμα των αγώνων έχει ως εξής:
1ος γύρος το Σάββατο 7 Μαΐου με ώρα έναρξης τις 10:30 πμ.,
2ος γύρος το Σάββατο 7 Μαΐου με ώρα έναρξης τις 5:00 μμ.,
3ος γύρος την Κυριακή με ώρα έναρξης τις 10:30 πμ.
Αλλαγή του προγράμματος είναι δυνατή ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων που θα δηλώσουν συμμετοχή.
5.      Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα σωματεία που ανήκουν στη δύναμη της ΤΕΣΣΔΕ με μία ομάδα το καθένα. Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα προς το Σαμωνά Κων/νο, Γ.Γ. της ΣΕ ΝΙΚΟΠΟΛΗ Πρέβεζας, στη διεύθυνση samkon@hol.gr μέχρι και το βράδυ της Παρασκευής 6 Μαΐου 2011.
6.      Η σύνθεση των ομάδων είναι τετραμελής. Κάθε σωματείο μπορεί να χρησιμοποιήσει με οποιαδήποτε σειρά 4 σκακιστές ανεξάρτητα από δυναμικότητα, φύλλο και ηλικία. Τα μέλη των ομάδων πρέπει να έχουν Δελτίο Αθλητικής Ταυτότητας και Υγείας θεωρημένο το οποίο θα προσκομίσουν στο διαιτητή πριν την έναρξη του αγώνα. Ο διαιτητής ελέγχει σχολαστικά την εγκυρότητα και πληρότητα του Δ.Α.Τ. και Υ. κάθε αθλητή. Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητών που δε θα προσκομίσουν έγκυρο Δ.Α.Τ. και Υ. πριν την έναρξη των αγώνων.
7.      Επιτρέπεται η χρήση κοινοτικού σκακιστή η δήλωση του οποίου θα γίνεται πριν την έναρξη του κυπέλλου.
8.      Η ομάδα που παίζει «εντός έδρας» έχει τα λευκά στην 1η και 3η σκακιέρα και η ομάδα που παίζει «εκτός έδρας» έχει τα λευκά στη 2η και 4η σκακιέρα αντίστοιχα.
9.      Οι αγώνες θα διεξαχθούν με ηλεκτρονικά χρονόμετρα και ο χρόνος σκέψης ορίζεται, για κάθε αντίπαλο, 90 λεπτά για την ολοκλήρωση της παρτίδας. Επιπλέον, από την πρώτη κίνηση και για κάθε κίνηση που ολοκληρώνεται ο σκακιστής/σκακίστρια παίρνει ακόμη μισό λεπτό (30΄΄) χρόνου σκέψης.
10.  Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας.
11.  Σκακιστής/σκακίστρια που δεν έχει προσέλθει για να αγωνιστεί μετά την πάροδο 1 ώρας από την προγραμματισμένη έναρξη των αγώνων μηδενίζεται.
12.  Σε κάθε σκακιέρα η νίκη χρεώνεται με 1 πόντο , η ήττα με 0 πόντο, ενώ στην ισοπαλία οι αντίπαλοι παίρνουν από μισό πόντο (0,5). Για κάθε ήττα χωρίς αγώνα αφαιρείται μισός πόντος (-0,5) μέχρι να μηδενιστούν οι πόντοι που συγκεντρώθηκαν (όχι αρνητικοί πόντοι). Το τελικό αποτέλεσμα της συνάντησης καθορίζεται από το σύνολο των πόντων που κατακτούν οι σκακιστές των σωματείων. Νίκη χωρίς αγώνα (α.α.) βαθμολογείται με 3,5 πόντους (σκορ 3,5 -0).
13.  Οι αγώνες διεξάγονται με απλό σύστημα νοκ – άουτ και η νικήτρια ομάδα κάθε αγώνα προκρίνεται στον επόμενο γύρο μέχρι τον ορισμό της κυπελλούχου της περιφέρειας η οποία αποκτά το δικαίωμα να συμμετάσχει σε αγώνα μπαράζ με την κυπελλούχο της ΕΣΣΚΕΔΥΜ.
14.  Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος, νικήτρια θεωρείται η ομάδα που συγκεντρώνει τις περισσότερες μονάδες σύμφωνα με το κριτήριο του Βερολίνου: νίκη στην 1η σκακιέρα δίνει 4 μονάδες, νίκη στη δεύτερη σκακιέρα δίνει 3 μονάδες, νίκη στην 3η σκακιέρα δίνει 2 μονάδες και νίκη στην 4η σκακιέρα δίνει 1 μονάδα. Οι ισόπαλες σκακιέρες δε λαμβάνονται υπόψη. Αν και με την εφαρμογή του κριτηρίου αυτού παραμένει ισόπαλο αποτέλεσμα, νικήτρια θεωρείται η ομάδα που έπαιξε με τα μαύρα στη 1η σκακιέρα.
15.  Τα ζευγάρια των γύρων θα προκύψουν με ελεύθερη κλήρωση πριν την έναρξη των αγώνων. Στον πρώτο γύρο οι ομάδες «εντός έδρας» καθορίζονται με κλήρωση. Στους επόμενους ακολουθείται η διαδικασία εξισορρόπησης χρωμάτων στην πρώτη σκακιέρα, όπως στο Ελβετικό σύστημα. Σε περίπτωση ίδιας διαδοχής χρωμάτων διενεργείται κλήρωση.
16.  Προκειμένου να στρογγυλοποιείται ο αριθμός των ομάδων σε δύναμη του αριθμού 2 μπορεί να γίνει εξαίρεση από την κλήρωση αριθμού ομάδων.
17.  Σε κάθε συνάντηση η ομάδα ορίζει έναν «Αρχηγό Ομάδας» που μπορεί να είναι και ένας από τους αγωνιζόμενους παίκτες της, ο οποίος 30 λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα παραδίνει γραπτά τη σύνθεση της ομάδας του στο διαιτητή της συνάντησης. Σύνθεση που έχει παραδοθεί δεν μπορεί να τροποποιηθεί.
18.  Σε κάθε συνάντηση ορίζεται διαιτητής από την Τ.Ε.Δ. της ΤΕΣΣΔΕ ο οποίος περιλαμβάνεται στον ισχύοντα Πίνακα Ενεργών Διαιτητών της ΕΣΟ. Η Τ.Ε.Δ. θα ορίσει και την επιτροπή για την εξέταση των ενστάσεων.
19.  Ενστάσεις εναντίον των αποφάσεων του διαιτητή υποβάλλονται σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΣΟ. Το ύψος του παραβόλου ορίζεται στα 90 Euro. Σε περίπτωση δικαιωμένης ένστασης το παράβολο επιστρέφεται στον ενιστάμενο.
20.  Για όσα δεν καλύπτονται από την παρούσα προκήρυξη ισχύουν οι κανόνες της FIDE και της ΕΣΟ για τους αγώνες κυπέλου.
21.  Αν προκύψει ανάγκη, θα εκδοθεί συμπληρωματική προκήρυξη.

Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ                                                                             Ο ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

Σκιαδόπουλος Νικόλαος                                                                    Ζιώγας Χρήστος
Πρόεδρος ΤΕΣΣΔΕ                                                                              Πρόεδρος ΣΕ ΝΙΚΟΠΟΛΗ Πρέβεζας

Δεν υπάρχουν σχόλια: